• Startsida
  • / Besvärsvägen, Granitvägen och Ringvägen får ny gatubelysning
Pågående arbete

Besvärsvägen, Granitvägen och Ringvägen får ny gatubelysning

Under vecka 16 påbörjas arbetet med att byta ut gammal gatubelysning på Besvärsvägen, Granitvägen och Ringvägen.

Uttjänta stolpar byts ut till nya och armaturerna byts till nya LED-armaturer.

Kartbild över de sträckor som får ny belysning.

Då stolpar är placerade nära fastighetsgränsen ber vi er se över buskar och staket som står tätt intill stolpar och fundament samt vara behjälpliga med att flytta det som står mot stolparna så att bytet ska gå lättare och utan att skada angränsande utrustning.

Senast uppdaterad: 15 april 2020