Pågående arbete

Trädsäkra järnvägar

Trafikverket kommer att under april- augusti 2020 avverka och utföra beskärning av träd som utgör risk för järnvägen i Upplands Väsby.

Träd som faller över järnvägen orsakar varje år stora störningar i tågtrafiken, vilket drabbar både resenärer och godstransportörer. Nu är det dags för Trafikverket att avverka och beskära träden längsmed järnvägen i Upplands Väsby tätort. Arbetet med körning av maskiner under röjning och avverkning kan medföra störande buller.

Senast uppdaterad: 16 juni 2020