• Startsida
  • / Gång- och cykelbanor i Smedby får ny asfalt
Pågående arbete

Gång- och cykelbanor i Smedby får ny asfalt

Vecka 15 påbörjas arbetet inför asfaltering av en rad gång- och cykelbanor i södra delen av Smedby.

Först görs förberedande arbeten där en grävmaskin tar bort vegetation på och intill gc-banan och sen rivs de delar av asfalten som är som sämst. När det arbetet är klart läggs ny asfalt.

Kartbild över de delarna i Smedby som får ny asfalt under våren.

Under vecka 17 påbörjas förarbeten på del av Travgatan, asfaltering på denna sträcka kommer ske längre fram i sommar.

Kartbild över Travgatan
Senast uppdaterad: 16 april 2020