• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten i Sandaskogen
Pågående arbete

Naturvårdsarbeten i Sandaskogen

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i och runt Sandaskogen i april 2020.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i och runt Sandaskogen, i form av huggning, röjning och beskärning av träd i skogsbrynen. Huvudsyftet är att öppna upp och öka ljusinsläppet i brynen genom att röja mindre träd samt att plocka upp och köra ut en del av de trädrester utmed spåret och vid diskgolfbanan som blivit liggande där sedan stormen Alfrida. 

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra naturen mer levande.

Senast uppdaterad: 1 april 2020