• Startsida
  • / Del av Tunavägen får ny asfalt
Pågående arbete

Del av Tunavägen får ny asfalt

Södra delen av Tunavägen kommer att få ny asfalt.

Södra delen av Tunavägen kommer att få ny asfalt, arbetet startar vecka 14 med grävarbeten, bland annat ska kantstenar vid infarter sättas om och brunnar ska bytas. När grävjobben är klara kommer den nya asfalten läggas.

Kartbild över södra Tunavägen.

Då även trottoarerna utmed Tunavägen ska renoveras och få ny asfalt ombeds här fastighetsägare med fastighet som angränsar till trottoaren att se över sina buskar och klippa ner dem så att de inte växer in över trottoaren, detta för att underlätta arbetet för vår entreprenör samt att vi kan säkerställa att trottoarerna får rätt bredd.

Illustrerad bild över buskage vid fastighetsgräns.
Senast uppdaterad: 25 mars 2020