Åtgärdat

Markarbete på Kyrkvägen

På Kyrkvägen i höjd med Väsby Centrums norra Entré kommer plattor som sjunkit och orsakar en vattensamling att höjas.

Kartbild över arbetets utsträckning på Kyrkvägen.

Arbetet beräknas pågå under vecka 12.

Senast uppdaterad: 23 mars 2020