• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten i naturen vid Folkparksberget
Åtgärdat

Naturvårdsarbeten i naturen vid Folkparksberget

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i naturen vid Folkparksberget under vecka 9

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i naturen vid Folkparksberget. Huvudsyftet är att flisa de högar som lämnades vid skötselinsatserna 2018/2019.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra naturen mer levande.

Kartbild över Folkparksberget
Senast uppdaterad: 12 mars 2020