• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten vid Sydvästra Fysingen
Åtgärdat

Naturvårdsarbeten vid Sydvästra Fysingen

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Löwenströmska parken fram till i mars 2020.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Löwenströmska parken vid Sydvästra Fysingen, i form av huggning, röjning och beskärning av träd. Huvudsyftet är att ge mer ljus och plats till områdets ekar samt fortsatt hålla hagmarkerna i området öppna. Fysingebadet kommer också att få en ny grillplats. Vi planerar också att sätta upp besökskyltar i området under sena våren 2020.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra naturen mer levande.

Senast uppdaterad: 26 maj 2020