• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten i Norra Törnskogens naturreservat
Pågående arbete

Naturvårdsarbeten i Norra Törnskogens naturreservat

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten Norra Törnskogens naturreservat fram till i april 2020.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Norra Törnskogens naturreservat, i form av huggning, röjning och beskärning av träd. Huvudsyftet är att öka ljusinsläppet till områdets våtmarker och tallar.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra naturen mer levande.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020