• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten i Brunnby-Vik och Skälby
Pågående arbete

Naturvårdsarbeten i Brunnby-Vik och Skälby

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Brunnby-Vik och Skälby fram till i april 2020.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Brunnby-Vik och Skälby, i form av huggning, röjning och beskärning av träd. Huvudsyftet är att öppna upp och öka ljusinsläppet i områdets skogsdungar genom att röja mindre träd i brynen och gynna områdets ekar, tallar samt blommande/bärande träd och buskar.

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra naturen mer levande.

Senast uppdaterad: 13 januari 2020