• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten i Wijk Oppgård
Pågående arbete

Naturvårdsarbeten i Wijk Oppgård

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Wijk Oppgård fram till i december 2019.

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten i Wijk Oppgård, i form av huggning, röjning och beskärning av träd. Huvudsyftet är att ge mer ljus och plats till tall, ek, blommande och bärande buskar samt frihugga flera av fornlämningarna i området. 

Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

Stående och liggande trädstammar samt rishögar kommer att lämnas för att öka inslaget av död ved och göra skogen mer levande.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2019