• Startsida
  • / Infarten till Blåa gatan avstängd.
Pågående arbete

Infarten till Blåa gatan avstängd.

Från och med den 16 augusti är infarten från Husarvägen avstängd. Det påverkar tillgängligheten till busshållplatsen "Vilundaparken".

För att förbättra tillgängligheten och öka säkerheten ser vi tillsammans med Transdev över möjligheten att tillfälligt flytta hållplatsen till korsningen Drabantvägen/Husarvägen. Tills dess hänvisas gående till hållplatsen att gå via gångtunneln vid rondellen vid Kyrkvägen och sedan korsa Husarvägen vid övergångsstället.

Avstängningen är en del i arbetet med nya Husarvägen.

Information om projekt Fyrklövern.

Senast uppdaterad: 25 november 2019