Pågående arbete

Vägarbeten längs Husarvägen

Under sommaren pågår vägarbeten längs och med Husarvägen. Den tillfälliga vägen innebär en hel del förändringar i området. Var uppmärksam på omgivningen och följ skyltar och anvisningar.

Som en del i projektet Fyrklövern kommer Husarvägen tillfälligt att flyttas öster ut. Den tillfälliga vägen öppnar under vecka 27 och förväntas vara i bruk året ut. Den kommer gå parallellt med den gamla vägen.

Busshållplatserna vid Vilundaparken flyttar med den tillfälliga vägen och kommer ligga lite längre norr ut under byggtiden.

I samband med rivningen av den gamla vägen, rivs också gångtunneln vid Djäknestigen. Under byggtiden ersätts den av tillfälliga övergångsställen norr om busshållplatserna. Gångtunneln vid Kyrkvägen kommer vara fortsatt öppen för fotgängare och cyklister.

Länk till mer information om projektet Fyrklövernlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 27 juni 2019