• Startsida
  • / Förnyelsearbete av vatten och avloppsledningar vid Lövstavägen
Pågående arbete

Förnyelsearbete av vatten och avloppsledningar vid Lövstavägen

Under ett par veckor framåt kommer det att pågå ett förnyelsearbete av vatten och avloppsledningarna vid Lövstavägen.

Vid frågor kontakta Väsby Direkt på telefonummer: 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 15 maj 2019