Pågående arbete

VA-arbeten längs Mälarvägen

Just nu pågår arbeten längs Mälarvägens södra sida för att förstärka Upplands Väsbys VA-nät.

Arbetena innebär att gång- och cykeltrafiken påverkas. Busshållplatsen Norra berget flyttas ett par meter och busskuren har tillfälligt tagits bort. Följ skyltar och hänsvisningar och var uppmärksam på din omgivning medan bygget pågår.

Biltrafiken påverkas inte i dagsläget.

Arbetet är en del i att säkra nätets kapacitet för framtiden.

Kartbild över Mälarvägen. Arbetsområdet är markerat i rött.
Senast uppdaterad: 29 maj 2019