• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet på Trädgårdsvägen
Pågående arbete

Begränsad framkomlighet på Trädgårdsvägen

Vecka 12 och två veckor framåt är det begränsad framkomlighet på Trädgårdsvägen.

Delar av Trädgårdsvägen kommer vara avspärrad för montage av en sittmöbel av sten på Runby torg. Arbetet förväntas pågå i två veckor.

För frågor eller synpunkter, kontakta Väsby Direkt på 08-590 970 00.

Senast uppdaterad: 20 mars 2019