• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet på Älvsundavägen och Paradisvägen
Pågående arbete

Begränsad framkomlighet på Älvsundavägen och Paradisvägen

På grund av arbeten med vatten- och avloppsledningar kommer det vara begränsad framkomlighet på Älvsundavägen och Paradisvägen. Arbetet förväntas pågå i ca 4 veckor.

Just nu pågår arbeten med att förstärka vatten- och avloppsledningarna mellan Älvsundavägen och Paradisvägen. För att kunna utföra arbetet måste ett par träd fällas. Arbetet innebär också att framkomligheten i området kommer vara begränsad. Arbetet påbörjades 8 mars och beräknas pågå i ca 4 veckor.

För frågor och synpunkter kontaktar du Väsby Direkt, 08 - 590 970 00, tryckval 4 eller vasbydirekt@upplandsvasby.se

Senast uppdaterad: 20 mars 2019