• Startsida
  • / Rivning av tom kontorslokal längs Drabantgatan inleds
Pågående arbete

Rivning av tom kontorslokal längs Drabantgatan inleds

Under vecka 11 inleder vi rivningen av en tom kontorslokal längs Drabantengatan. Det är den första delen i arbetet att färdigställa nya bostäder och vård- och omsorgsbostäder vid Väsby centrums södra entré. Vi börjar med att riva huset invändigt. Vecka 15 inleds arbetet med riva huset utvändigt.

Totalt ska vi bygga 103 stycken bostäder och 54 stycken vård- och omsorgsbostäder. Rivningsarbetet kommer att fortlöpa fram till vecka 33.

Framkomligenheten påverkas inte av rivningen

Du kommer att kunna ta dig fram som vanligt under byggperioden. Byggarbetsplatsen kommer att vara instängslad och du kan ta dig fram parallellt med byggstängslet. Den byggtrafik som periodvis kommer att behöva köra fram till byggarbetsplatsen kommer att köras på Blå gatan och Fyrklövergatan. På så sätt kör de inte där gångtrafikanter och cyklister befinner sig. Vi kommer dessutom att måla ett övergångsställe på Fyrklövergatan för att öka trafiksäkerheten under byggperioden.

Arbetet utförs som en del av byggprojektet Fyrklövern.

Mer information om rivningen.

Den turkosa sträckningen visar hela byggområdet som kommer att stängslas in.

Senast uppdaterad: 10 mars 2019