• Startsida
  • / Ekebovägen: Ny gång- och cykelväg
Pågående arbete

Ekebovägen: Ny gång- och cykelväg

Just nu står arbetet på Ekebovägen stilla. Det är för att det behöver göras kompletterande inmätningar för bland annat avrinning. Arbetet på platsen kommer återupptas så fort som möjligt.

Ta god tid på dig och följ anvisningarna på plats. Finns möjligheten, undvik gärna att köra på Ekebovägen i rusningstrafik.

Arbetet förväntas vara färdigt under hösten 2019.

Länk till mer information om projektet

Senast uppdaterad: 11 juli 2019