• Startsida
  • / Begränsad framkomlighet på Ekebovägen
Pågående arbete

Begränsad framkomlighet på Ekebovägen

Just nu är det begrännsad framkomlighet på Ekebovägen. Det är för att vi breddar gång- och cykelbanan.

Stillastående arbete:

Just nu står arbetet stilla men förutsatt att vädret tillåter så startar det igen vecka 13.

Under hela byggtiden kommer det vara begränsad framkomlighet längs Ekebovägen, speciellt i rusningstrafik. Följ hänvisningar och var uppmärksam på trafiken och din omgivning medan bygget pågår. Arbetet förväntas vara färdigt till sommaren 2019.

Länk till mer information om projektet

Senast uppdaterad: 20 mars 2019