• Startsida
  • / Naturvårdsarbeten utmed Väsbyån
Åtgärdat

Naturvårdsarbeten utmed Väsbyån

Kommunens entreprenör kommer att utföra naturvårdsarbeten utmed upplevelsestråket längs Väsbyån under februari och mars. Vi ber er hålla avstånd till pågående arbete och ha överseende med buller.

För att bevara och utveckla den biologiska mångfalden knutet till de ek- och alträd som växer utmed Väsbyån kommer vi röja och fälla flera mindre träd.

Vi kommer också behöva fälla de träd som riskerar att skada människor och egendom om de får stå kvar. Detta innefattar poppelallén där upplevelsestråket passerar Anton Tamms väg samt större björkar i direkt anslutning till järnvägen.

Till våren kommer vi så in en ängsflora för att gynna insektslivet och upplevelsekvalitén utmed ån.

Senast uppdaterad: 20 juni 2019