• Startsida
  • / Arbete med gatubelysningen på Frejavägen och Rosendalsvägen
Pågående arbete

Arbete med gatubelysningen på Frejavägen och Rosendalsvägen

På Frejavägen och del av Rosendalsvägen kommer elkabeln till gatubelysningen att bytas ut till ny kabel och i samband med det sätts nya stolpar.

Stolparna får ny placering för att bättre anpassa till dagens normer, det kommer att bli fler stolpar än idag. Arbetet startar vecka 44.

Leveransen av armaturer dröjer ytterligare några veckor så till att börja med kommer de gamla armaturerna att återanvändas men de kommer bytas ut till nya med LED längre fram i höst.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2018