Åtgärdat

Asfaltering Lövstavägen

Lövstavägen får ny asfalt och gångbanan rustas upp.

Arbetet startar vecka 39 med förberedande arbeten och återföljs sedan med beläggningsarbeten och väglinjemålning.

Senast uppdaterad: 11 december 2018