Pågående arbete

Bankes Bro - Återställning

Arbetena på insidan av gångtunneln på Bankes bro är nu avslutade och det är åter normal framkomlighet på bron.

På gångtunnelns utsida kvarstår arbete med att bland annat byta ut och måla plåtar samt svetsa en balk, för att kunna arbeta på brons utsida krävs spårtid då strömmen stängs av. Diskussioner med Trafikverket pågår för att få tillgång till spårtid.

Senast uppdaterad: 1 juni 2018