• Startsida
  • / Asfaltering gång- och cykelväg i anslutning till Breddenskolan
Pågående arbete

Asfaltering gång- och cykelväg i anslutning till Breddenskolan

Vecka 24 påbörjas arbeten inför stundande asfaltering på gång- och cykelvägar i anslutning kring Breddenskolan, norr om Breddenvägen.

Senast uppdaterad: 1 juni 2018