Åtgärdat

Byte av gatubelysning

Under vecka 22 kommer arbetet med att byta gamla armaturer att påbörjas.

Gatubelysningen uppdateras till LED på följande gator:

 • Bendanvägen
 • Del av Stockholmsvägen
 • Del av Sandavägen
 • Backgränd
 • Solvägen
 • Fågelvägen
 • Vilundavägen
 • Parkvägen
 • Lyktvägen
 • Vårvägen
 • Gång- och cykelväg mellan Vatthagsvägen och Movägen
 • Gång- och cykelväg mellan Dragonvägen och Vallvägen
 • Gång- och cykelväg mellan Backgränd och Solvägen
Senast uppdaterad: 15 juni 2018