Åtgärdat

Bankes Bro – Återställning

Arbetet med att återställa skadorna på Bankes bro pågår, exempel på arbeten som utförs är demontering av trasigt material, montering av nya plexiglaspartier och plåtpartier, svetsning för att åtgärda skadade stålpartier, samt rostskyddsbehandling och målning.

Mycket av arbetet kommer att ske nattetid då det är då möjlighet att arbeta från spårmiljö finns.

Redan nu har gångtunneln på bron försetts med förstärkt belysning.

Senast uppdaterad: 1 juni 2018