• Startsida
  • / Åtgärdat: Problem med gatubelysningen på Centralvägen
Åtgärdat

Åtgärdat: Problem med gatubelysningen på Centralvägen

Gatubelysningen på Centralvägens södra sida fungerar inte då de läcker in vatten. Stolparna har en speciell utformning vilket medför att leveranstiden på materialet för att åtgärda problemet är lång. Vår entreprenör arbetar med att ta fram en provisorisk lösning tills reparationen kan utföras.

På Centralvägens södra sida sitter gatubelysningen på cirka 10 meters höga stolpar med armaturer som är helt uttjänta. Stolparna är speciella i sin utformning, och medför att armaturerna har speciella fästen för att gå att fästa på just dessa stolpar.

En anledningen till att armaturerna inte fungerar längre är att det läcker in vatten, den långsiktiga lösningen är att vi har beställt nytt material att renovera armaturerna med, de kommer att bestyckas med LED samt att de kommer att tätas så att fukt inte kan ta sig in. Det över 6 veckors leveranstid på materialet samt att själva arbetet med renoveringen ska utföras.

På en traditionell stolpe kan vi sätta upp provisoriska armaturer, men på dessa stolpar går det inte då fästet måste sitta ovanifrån på armaturen.

Vår entreprenör jobbar på att hitta en provisorisk lösning fram till att renoveringen av armaturerna kan utföras.

Senast uppdaterad: 12 januari 2018