• Startsida
  • / Åtgärdat: Asfaltering av gång- och cykelvägar i Fresta
Åtgärdat

Åtgärdat: Asfaltering av gång- och cykelvägar i Fresta

Vecka 36 påbörjas arbetet med att lägga ny asfalt på gång- och cykelvägar i Fresta.

Kartbild över de gång- och cykelbanor som ska få ny asfalt.

Kartbild över de gång- och cykelbanor som ska få ny asfalt.

Vägarna kommer att stängas av i fyra etapper. Först tas gammal asfalt samt rotuppträngning och annan vegetation som växt in på banorna bort. När det är klart öppnas etappen för passage. Eftersom den delen av banan då inte har någon asfalt, kommer den vara ojämn vilket kan begränsa framkomligheten.

När all gammal asfalt, rötter och vegetation är borta på alla etapper läggs den nya asfalten. Arbetet planeras pågå hela hösten.

Senast uppdaterad: 12 januari 2018