• Startsida
  • / Nu är vaccineringen mot covid-19 igång

Nu är vaccineringen mot covid-19 igång

De första doserna av vaccin mot covid-19 har kommit till Upplands Väsby. Äldre som bor på äldreboenden i kommunen har fått den första av två vaccindoser.

En sittande person får en spruta i armen av en annan person med munskydd och visir.

En boende på Hedvigsgården är en av de första i kommunen som får vaccin.

Tisdagen 12 januari startade vaccineringen av boende på äldreboenden i Väsby. De personerna prioriteras i vaccineringen för att skydda riskgrupper från allvarlig sjukdom och för att bromsa pandemin.

Det är glädjande att vaccinationen av de vi behöver skydda mest i samhället är igång. Vi planerar nu också för vaccinering av övriga prioriterade grupper, att vi kan vaccinera stora grupper i snabb takt är väldigt positivt, säger Margareta Hamark (L), ordförande i omsorgsnämnden.

Alla personer över 70 år som har hemtjänst med omsorgsinsats kommer att erbjudas vaccination. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska samarbetar med Väsbys vårdcentraler med att ta fram ett plan för det.

Dessutom kommer cirka 800 av kommunens medarbetare inom äldreomsorg och verksamheter inom funktionsnedsättning, både privata och kommunala, att vaccineras i slutet av veckan.

Prioriterade grupper

Prioriterade grupper i den första fasen är:

  • personer som bor på äldreboenden.
  • personer som har hemtjänst. Även vuxna personer som bor tillsammans med någon som har hemtjänst ingår i den prioriterade gruppen.
  • medarbetare inom äldreomsorgen och de som arbetar inom funktionsnedsättning.

Upplands Väsby kommun samarbetar med Region Stockholm som ansvarar för vaccineringen.

Senast uppdaterad: 19 januari 2021