• Startsida
  • / Norrvikens vattenkvalitet förbättras med aluminiumbehandling

Norrvikens vattenkvalitet förbättras med aluminiumbehandling

Just nu pågår en bottenbehandling av Norrviken för att minska övergödningen och förbättra vattenkvaliteten.

En specialbyggd båt för aluminiumbehandling i sjön Norrviken.

Tillsammans med Länsstyrelsen och Sollentuna kommun arbetar vi för att förbättra vattenkvaliteten i Norrviken. Under en längre tid har vi arbetat med att utreda och planera lämpliga åtgärder. Det har bland annat lett till en aluminiumbehandling av djupbottnar som genomförs nu under sommaren. Behandlingen syftar till att minska belastningen av fosfor i sjön. På sikt kommer det exempelvis att innebära mindre flytbladsväxter i Norrvikens strandnära miljöer.

Fordonet som används vid behandlingen är specialbyggt för ändamålet. Fordonet har bland annat en högteknologisk styr- och reglerteknik som säkerställer hög precision i arbetet.

Badmöjligheterna i sjön påverkas inte av arbetet, men tänk på att hålla avstånd till arbetsfordon i och intill sjön.

På projektets webbsida finns mer information och en film om arbetet med att utveckla och förbättra vattenkvaliteten i Norrviken.

Förbättring av Norrvikens vattenkvalitet

Senast uppdaterad: 9 juli 2020