• Startsida
  • / Klartecken från Länsstyrelsen för ny arkeologisk utgrävning

Klartecken från Länsstyrelsen för ny arkeologisk utgrävning

I maj fick vi klartecken från Länsstyrelsen att göra utgrävningar i området Törndal, väster om Harva gård. Syftet är att tidsbestämma fornlämningarna i området. Nu pågår arbetet med att hitta finansiering till projektet som vill skapa klarhet i vår lokala historia.

En grupp utplacerade stenar i skogen

Foto: Britta Norrvi

Gräva i fornlämningar

I anslutning till Upplandsleden, uppe på höjden söder om Roparudden, finns ett stort område fullt med små stenrösen. Varje röse ligger på ett till synes halvt stenkasts avstånd från de intilliggande rösena.

Under våren 2018 kartlades området. Nu vill vi datera lämningarna med hjälp av en arkeologisk undersökning. Förhoppningen är att undersökningen kommer att bidra till en mer komplett bild av Väsbys forntid och historia. De svar som undersökningen ger kommer vi att dela med oss av till Väsbybor och intresserade besökare, bland annat i form av underlag för nya informationsskyltar i området. Samt som ett utpekat utflyktsmål i en planerad besökskarta.

Ett naturskönt utflyktsmål

Området Harva-Törndal nära Upplandsleden är redan i dag ett möjligt utflyktsmål. Stenrösena ligger i en mycket naturskön omgivning, med början uppe på en höjd i betesmark med enbuskar och blommor. Området fortsätter sedan in och ned i vad som i dag är skog, med allt från tallskog till ekar och lind. Förutom stenrösena finns här dessutom ett rikt fågelliv.

Vill ditt företag sponsra utgrävningen?

Förhoppningen är att inleda arbetet i augusti, men först måste finansieringen bli klar. Arbete med det pågår. Företag som är intresserade av att hjälpa till med sponsring kan kontakta vårt kontaktcenter Väsby Direkt för att komma i kontakt med vår Stadsträdgårdsmästare som kan lämna mer information.

Kom i kontakt med Väsby Direkt.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 10 juli 2020