• Startsida
  • / Kommunen pausar fakturor till företag

Kommunen pausar fakturor till företag

Upplands Väsby kommun skjuter upp debiteringar av företagsavgifter till i höst. Målet är att underlätta för företag som har likviditetsproblem med anledning av Coronavirusets följder.

Kafé där någon serverar två kaffemuggar

Foto: Mostphotos

Coronaviruset gör att många Väsbybor inte går ut på restaurang eller handlar i lokala företag. Det drabbar företagare och näringsidkare med stora inkomstbortfall som följd.

Upplands Väsby kommun vill därför stötta näringslivet på olika sätt, bland annat genom att skjuta upp debiteringar av företagsavgifter till i höst.

Vi försöker göra allt vi kan för att hjälpa till. Att stötta näringslivet är en särskilt viktig åtgärd i vår kommun där vi har så många småföretagare, säger näringslivs- och kompetensutskottets ordförande Ann-Christine L Frickner (C).

Konkret innebär det att avgifter som faktureras till företag under perioden 18 mars-31 augusti inte behöver betalas förrän tidigast 1 september. Det gäller till exempel avgifter för tillstånd och tillsyn. Årsavgifterna för ett enskilt företag kan, beroende på verksamhet, variera mellan 2 000-20 000 kronor per år.

Det ligger i allas intresse att underlätta för företagen i denna svåra tid. De stora konsekvenser som Coronaviruset får på företagare i form av minskat handlande och anlitande av tjänster måste tas på största allvar, säger kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M).

I Upplands Väsby finns cirka 2 000 bolag inom olika branscher. Nio av tio är så kallade mikroföretag och har färre än tio anställda och det finns 8 200 jobb i de små företagen. Det är 49 procent av samtliga jobb i kommunen. Branscherna med flest anställda är handel, vård- och omsorg och bygg.

Med detta stödpaket bidrar kommunen med en del. Vi hoppas nu att fler berörda, såsom fastighetsägare, också ser över vad de kan bidra med. Jag vill också uppmana alla Väsbybor att fortsätta handla hos det lokala näringslivet, säger näringslivschef Per-Ola Lindahl.

Mer information om kommunens stöd till företag i Upplands Väsby.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020