Nominera till trygghetspriset

Nu kan du nominera kandidater som under 2019 har bidragit till ökad trygghet.

Ett flygplan formar ett hjärta med sin avgas.

Priset är till för att få fler delaktiga i trygghetsarbetet i kommunen. Med priset visar vi på de goda insatser för ökad trygghet som privatpersoner och företag genomför. Priset ska stödja och stimulera arbete som främjar den gemensamma tryggheten.

Priset kan ges för såväl praktiskt genomförande som för idé- och nyskapande verksamhet. Det kan ges inom alla samhällsområden som bidrar till ökad trygghet i Upplands Väsby.

Du kan nominera grupp, organisation eller företag med anknytning till Upplands Väsby kommun för insatser under år 2019.

Sista anmälningsdag är den 19 april klockan 23.30.
Ska beskriva det arbetet eller den insats som anses bidragit till att främja tryggheten i Upplands Väsby kommun.Senast uppdaterad: 17 mars 2020