• Startsida
  • / Kommunala verksamheter öppna som vanligt

Kommunala verksamheter öppna som vanligt

Skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter håller öppet som vanligt. Patientsekretess gäller för smittade eller misstänkt smittade personer.

Det nya coronaviruset.

Skola och förskola

Skolor, förskolor och andra kommunala verksamheter håller öppet och verksamheten bedrivs som vanligt. Folkhälsomyndigheten bedömer att avstängning av friska skolbarn eller att stänga skolor inte är effektiva åtgärder. Det innebär att elever eller skolpersonal som rest i områden drabbade av den nya coronaviruset inte behöver stanna hemma från skolan. Däremot bör man vara uppmärksam på symtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. I så fall kan man kontakta 1177 Vårdguiden för råd.

Smitta och patientsekretess

Om det skulle finnas misstänkt smittade inom Upplands Väsby kommun är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att de misstänkt smittade:  

  • Får lämna prover, får provsvar och får vård vid konstaterad smitta. 
  • Smittspårning sköts av Smittskydd Stockholm. 

Om Upplands Väsby kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretessen. Kommunen lämnar aldrig ut några uppgifter om patienter.

Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om:

  • Sjukdomstillstånd.
  • Personliga förhållanden som bostadsort eller arbetsplats.

Kommunen och medarbetarna får inte kännedom om smittade eller misstänkt smíttade om det inte finns behov för någon del av verksamheten att agera på ett särskilt sätt. Även då gäller patientsekretess.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020