• Startsida
  • / Ishallen i Vilundaparken blir Renew Arena

Ishallen i Vilundaparken blir Renew Arena

Vilundaparkens ishall byter namn till Renew Arena. Kommunen har kommit överens med Renew service fastighetsförvaltning om ett sponsoravtal.

Ishallen i Vilundaparken

Upplands Väsby kommun gick i våras ut med information till näringslivet om möjligheten att sponsra Vilundaparkens ishall som kommunen äger och förvaltar. Under hösten har kommunen fått in intresseanmälningar som ställts mot kommunens utvärderingskriterier.

Det är bra att vi har fått klart ett sponsorsavtal och roligt att sponsorn är ett lokalt företag dessutom. Den här formen av samarbeten med näringslivet stärker våra möjligheter att få mer pengar till barn- och ungdomsidrotten, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

Kommunen har gjort bedömningen att Renew service AB:s intressanmälan möter de formella krav som ställs för ett sponsoravtal. Bland annat har det varit viktigt att sponsring sker på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för kommunens oberoende, objektivitet och opartiskhet inte rubbas.

Det här samarbetet skapar möjligheter för oss att pröva sponsring i fler sammanhang, säger ekonomidirektör Derk de Beer som suttit med i utvärderingsgruppen.

Kommunen får genom det treåriga sponsoravtalet en ersättning på totalt 850 000 kronor.

Senast uppdaterad: 9 juli 2020