• Startsida
  • / Barn tänder ljus för barnkonventionen

Barn tänder ljus för barnkonventionen

Onsdag 20 november samlas vårdnadshavare och barn från Väsbys kommunala förskolor till en ljusmanifestation för Barnkonventionen som blir lag 2020. Lagen ska än mer sätta fokus på barnens rättigheter i samhället.

Foto: Mostphotos

Närmare 900 barn, och deras vårdnadshavare, har bjudits in till att delta i manifestationen som arrangeras av Väsby kommunala förskolor. Både Hugo Sabels torg och Suseboparken kommer att fyllas med musik och ljus när små och stora uppmärksammar Barnkonventionen som blir lag från och med 1 januari 2020.

Väsby kommunala förskolor har under året arbetat med att implementera barnkonventionen på de åtta förskolor som kommunen driver. Birgitta Andrén, enhetschef och initiativtagare till manifestationen, tycker att det är viktigt att markera för samhället om den förändring som nu sker.

Vi vill med manifestationen visa att vi ser barnen som fullvärdiga individer med egna rättigheter. Utöver barn och deras vårdnadshavare hoppas vi att även syskon, släkt och vänner vill komma.

Den nya lagen innebär större skyldigheter och möjligheter för domstolar och myndigheter att sätta barnets rättigheter i fokus. Upplands Väsby kommun använder sedan ett par år tillbaka den så kallade barnchecklistan; alla tjänsteutlåtanden ska innehålla noteringar om hur barnens synpunkter tagits tillvara och besvara frågor såsom ”Har barn getts möjlighet att uttrycka sin åsikt?”, ”Innebär beslutet att barnets bästa sätts i främsta rummet?”. Detta för att det ska vara möjligt att fatta väl underbyggda beslut med barn och ungdomars perspektiv i verksamheten.

Jag är glad att barnkonventionen nu blir svensk lag. Med detta ökar vi medvetenheten och insatserna ytterligare om barnrättsperspektivet så att barnets rättigheter stärks. Alla barn har rätt att bli sedda och behandlade med respekt för den man är, kommenterar Per Nelson (L), tf ordförande i utbildningsnämnden.

Tid: 20 november kl 17-19

Plats: Hugo Sabels torg och Suseboparken

Senast uppdaterad: 12 november 2019