• Startsida
  • / Ny teknik och nya lokaler ska höja intresset för fullmäktige

Ny teknik och nya lokaler ska höja intresset för fullmäktige

Kommunfullmäktige byter lokaler och bjuder in allmänheten till ett nytt Kafé fullmäktige. Scenrummet i Messingen ger plats för höstens politiska beslut. Genom flytten blir fullmäktiges sammanträden mer tillgängliga, tekniken blir bättre och det ges plats för fler besökare.

Höstens första fullmäktige äger rum 23 september och blir det första som hålls i Scenrummet med allmänheten på läktarplats. Men som vanligt inleds kvällen med Kafé fullmäktige som startar klockan 18, därefter inleds kommunfullmäktige 18.30.

Jag ser fram emot flytten till de nya lokalerna och att vi nu även kommer att kunna använda modernare teknik. Under några års tid har vi genomfört kommunfullmäktiges sammanträden i Messingens matsal. Det har fungerat bra men det är egentligen inte en optimal lokal. Jag hoppas att både fullmäktiges ledamöter och våra besökare ska trivas i den nya lokalen, säger kommunfullmäktiges ordförande Christine Hanefalk (M).

Kafé fullmäktige är en gammal tradition i Väsby och erbjuder allmänheten att träffa lokala politiker över en kopp kaffe. Skyltar med olika ämnesrubriker finns utplacerade på borden och man sätter sig vid det bord som rör skola, omsorg eller det andra ämne som man vill diskutera.

Den nya teknik som installerats i Scenrummet kommer att vara en av de stora förbättringarna.

Ny teknik kommer att vara på plats i form av ett nytt ljud- och videosystem, även voteringssystemet för fullmäktiges omröstningar är nytt. Tre olika kameror följer någon av de sju mikrofoner som används, vilket kommer att ge bättre kvalitet till de direktsändningar som sker via webben, säger Per Liljegren som är ljudtekniker i Messingen.

På måndagens ärendelista finns ett medborgarförslag om att förändra gymnasieskolans lokaler i Messingen. Fullmäktige ska även ta ställning till namnberedningens förslag på namn på broar, torg och gata i projektet Väsby Entré.

Har man aldrig besökt ett fullmäktigesammanträde förut så tycker jag verkligen att man ska passa på nu. Där får du se svensk demokrati i aktion. De flesta beslut som påverkar människor i deras vardag fattas på kommunal nivå och många av dem här i kommunfullmäktige, säger Christine Hanefalk.

Senast uppdaterad: 30 september 2019