• Startsida
  • / Klart för kamerabevakning vid stationen

Klart för kamerabevakning vid stationen

Datainspektionen ger Upplands Väsby kommun tillstånd för kamerabevakning vid stationsområdet.
Filmmaterial kan lämnas över till polisen vid brottsutredningar.

Bild

Av tillståndet framgår att kamerabevakningen ska ske med syfte att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott. Kommunstyrelsens ordförande Oskar Weinmar (M) hoppas att vetskapen om kamerabevakningen ska hålla gärningsmän borta och skapa lugn kring stationsområdet.

Beskedet från Datainspektionen är mycket positivt då vi nu får ytterligare ett verktyg för att bekämpa otryggheten. Väsbyalliansens arbete för att göra Väsby tryggare fortskrider och har högsta prioritet. Alla ska kunna känna sig säkra i kommunen oavsett plats och tid på dygnet.

Polisen hade i våras en tidsbegränsad kamerabevakning på 90 dagar i syfte att förebygga och förhindra brottslig verksamhet vid stationsområdet. Kommunens tillstånd gäller tills vidare och kamerabevakningen väntas komma igång under hösten.

Vi ser kamerabevakningen som ett av flera verktyg i kommunens brottsförebyggande arbete. Utöver fältarbetare, ordningsvakter och allmän vuxennärvaro har vi nu även en möjlighet att kunna lämna över filmer till polisen då det finns brottsmisstankar kring händelser på stationsområdet. Villkoren för tillståndet säkerställer också att det inom kommunen bara är en handläggare med säkerhetsfunktion som har tillgång till materialet, säger Emma Rauf-Otworowski som är samordnare vid kommunledningskontoret.

I sin ansökan till Datainspektionen redogjorde kommunen för de incidenter som inträffat i stationsområdet. Mellan 15 januari 2016 och 3 juni 2018 anmäldes 112 brott om bland annat klotter, olaga hot, misshandel, skadegörelse och narkotikabruk.

Självklart är det viktigt att värna Väsbybornas integritet, men efter de incidenter som varit tror jag att det finns en förståelse hos allmänheten för att vi vidtagit dessa åtgärder. Tillståndet om kamerabevakning gäller tills vidare men kameror ska givetvis bara användas så länge vi bedömer det som nödvändigt för att säkerställa tryggheten för Väsbyborna, säger Oskar Weinmar.

Fakta: Kamerabevakningen
Tillståndet gäller tills vidare. Delar av Centralvägen och Industrivägen som ligger i anslutning till tågstationsområdet kommer att bevakas av åtta kameror dygnet runt. Ingen följer kamerabevakningen i realtid. Endast kommunens säkerhetssamordnare har tillgång till materialet.
Säkerhetssamordnaren tar endast del av materialet efter att polisen begärt ut sekvenser där det förekommer misstankar om brott. Det inspelade materialet lagras i 20 dagar på server i larmad serverhall. Inloggningen är krypterad och all hantering av material loggas i systemet.

Senast uppdaterad: 4 november 2019