Nav1 flyttar från Messingen

Ungdomsverksamheten Nav1 flyttar från Messingen och samlokaliseras med Vega i Susebovillan från och med augusti 2019. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid tisdagens sammanträde.

Samlokaliseringen bedöms ge besparingar men också en tryggare miljö för de ungdomar som brukar vistas i ungdomshuset Nav1. Av utredningen som legat till grund för nämndens beslut framgår att Nav1:s placering i Messingen, med dess närhet till tågstationen, har inneburit att verksamheten påverkats av otrygghet.

Vi måste göra besparingar, plus att vi inser att ungdomsgrupperingar kring stationsområdet skapar en orolig miljö för ungdomsgårdens besökare. Med det här beslutet tar vi ansvar för vår verksamhet, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Andrea Möllerberg (VB).

I utredningen framhålls behovet av en långsiktig strategi för hur ungdomsverksamheten ska bedrivas då kommunen har en fortsatt tillväxt, men också för att ungdomar har olika behov och förväntningar. På kort sikt innebär beslutet att Nav1 stängs den 15 juli. Vega öppnar som planerat efter sommaruppehållet den 1 augusti.

På Vega har vi möjlighet att utöka öppettiderna. Vi vill också undersöka möjligheten att använda andra lokaler i kommunen för olika aktiviteter såsom fotboll, gym och dans, säger tillförordnade kultur- och fritidschefen Barbro Johansson.

Nav1 hade under förra året i genomsnitt 348 besökare i veckan. Vega hade 134 besökare i veckan under motsvarande period förra året. Ungdomshuset Vega bedöms ha utrymme för fler ungdomar och aktiviteter i sina lokaler. De verksamheter som inte ryms i lokalerna ska utlokaliseras till andra lokaler i kommunen.

Vi har tillgång till olika idrottsanläggningar. Alla lösningar är inte klara ännu och det kommer att ta tid att få detta på plats, men vi är övertygade om att detta kommer att lösa sig på ett bra sätt, säger Andrea Möllerberg.

Senast uppdaterad: 30 augusti 2019