• Startsida
  • / Förebygg salmonellaspridning bland katter

Förebygg salmonellaspridning bland katter

Under den senare delen av vintern och tidiga våren brukar antalet salmonellafall hos katter öka. Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har fram till månadsskiftet januari-februari bekräftat över 150 fall av salmonella på katt. Det har under andra halvan av januari ökat snabbt. Småfåglar är en trolig smittkälla för katterna.

Vidare information om salmonella på katt och om hur det går att förebygga smittspridning finns att hitta på statens veterinärmedicinska anstalt och Länsstyrelsen Stockholm.

Läs mer:

Katt sitter utomhus på snön och tittar in i kameran
Senast uppdaterad: 12 februari 2019