• Startsida
  • / Besök hästar som gallrar i Eddaparken

Besök hästar som gallrar i Eddaparken

I arbetet med att göra om Eddaparken till fornpark genomför vi nu en slutgallring av en stor del av skogen. Passa på att besöka oss och hästarna när vi gallrar!

Koll på radonhalten? Hus på avstånd i ett vinterlandskap

På sikt vill vi ge fornparken ett träd- och buskskikt som liknar det som var när det begav sig för 2500-3000 år sen: En ljus skog med tall, björk, en, ek, lönn, ask, lind och hassel. Och mistlar.

Eddaparken är förmodligen den mest intressanta fornlämningen i Väsby med cirka 200 gravar från bronsåldern, en processionsväg med avjämnade samlingsplan, en offerplats samt en mycket intressant geologisk historia.

Vi beräknar att påbörja arbetet med gallringen vecka 7. Det är Järva Trädvårdscenter som utför arbetet med sina hästar. Vill du komma och besöka dem under arbetet? Kontakta Annelie Sjödin på jarvatradvard@gmail.com för att stämma av när de är på plats.

Parker och grönområden i Upplands Väsby

Senast uppdaterad: 11 februari 2019