• Startsida
  • / Väsby simsällskap startar simskola för nyanlända

Väsby simsällskap startar simskola för nyanlända

Upplands Väsby Judoklubb och Väsby simsällskap hör till de föreningar som får del av kommunens trygghetsbidrag. Flera föreningsprojekt ska bidra till ökad trygghet på bred front.

Foto: Mostphotos

Föreningar har fått ansöka om medel för projekt som bidrar till ökad trygghet för Väsbyborna. Av sju sökande var det fyra föreningar som blev beviljade bidrag: Bollstanäs Sportklubb, Kanotklubben Glid, Upplands Väsby Judoklubb och Väsby Simsällskap.

Syftet är att deras projekt ska bidra till ökad trygghet och säkerhet för Väsbyborna, men också att föreningarna ska bli mer delaktiga i trygghetsfrågor generellt, säger Johanna Dermer som är chef för kommunens idrotts- och fritidsenhet.

Bollstanäs Sportklubb får bidrag till att renovera och bygga ut föreningens cafeteria och bemanna cafeterian kvällstid under sommaren då många ungdomar rör sig i området. Kanotklubben Glid kommer att köpa in en båt med motor för trygghet och livräddning i Mälaren.

Upplands Väsby Judoklubb kommer att genomföra en utbildning i självförsvar för kvinnor, för att bidra till att öka kvinnors känsla av trygghet i utemiljö. Väsby Simsällskap kommer att använda sitt bidrag för att starta en simskola för nyanlända och på vis öka tryggheten i Väsby som är en kommun med mycket vatten runt omkring.

Bidragen har beviljats av kultur- och fritidsnämnden och uppgår till sammanlagt 360 000 kronor.

Senast uppdaterad: 17 januari 2019