• Startsida
  • / Polis och kommun i avtal om ökad trygghet

Polis och kommun i avtal om ökad trygghet

Polisen och Upplands Väsby kommun ska öka tryggheten i centrala delarna av Väsby. Parterna har kommit överens om ett medborgarlöfte med fokus på trygghetsfrågor.

Bakgrunden till överenskommelsen är de medborgardialoger och undersökningar som tydligt pekar på att det är centrala Väsby som är den otryggaste platsen i kommunen. Det har framförts önskningar om en ökad synlig närvaro av främst polis och väktare vid stationsområdet och på andra platser som upplevs otrygga.

Enligt överenskommelsen ska polisen arbeta uppsökande vid stationsområdet med fokus på narkotika, besöka kommunens mötesplatser för ungdomar i relationsskapande syfte, samt prioritera brottsutredningar kring unga personer som påverkar otryggheten.

- Jag ser stora fördelar med att vi har kommit överens om en gemensam inriktning fram till 2020. Det är när vi arbetar tillsammans som vi får kraft i vårt arbete med att öka tryggheten och stärka den lokala närvaron, säger lokalpolisområdeschef Emil Andersson.

Överenskommelsen sker samtidigt som det nya styret i Upplands Väsby kommun, Väsbyalliansen, i sin flerårsplan utlovar satsningar på trygghet. Från den politiska ledningen finns målet att arbeta brottsförebyggande vid stationsområdet med hjälp av väktare, kamerabevakning och belysning.

Kommunstyrelsens ordförande, Oskar Weinmar (M), välkomnar överenskommelsen med polisen.

- Tillsammans har vi målet att Väsby ska vara en trygg plats, i alla delar av kommunen och under hela dygnet. Som kommun vill vi verka för både mjuka och hårda åtgärder, såsom fler fältarbetare bland ungdomar och ökad kameraövervakning vid stationsområdet.

Överenskommelsen är en fortsättning på den avsiktsförklaring som Upplands Väsby kommun tecknade med polismyndigheten 2016. Den blev startskottet för en strukturerad samverkan mellan parterna.

Målet med den nya överenskommelsen är ett fortsatt samarbete för minskad brottslighet och ökad trygghet i lokalsamhället.

Överenskommelsen som gäller 2019-2020 kommer att följas upp under året och kommuniceras till medborgarna via polisen och kommunens digitala kanaler och medborgardialoger.

Senast uppdaterad: 7 december 2018