• Startsida
  • / Väsbybor har lämnat 81 ton textil till återbruk och återvinning

Väsbybor har lämnat 81 ton textil till återbruk och återvinning

Sedan den 1 januari i år har Väsbyborna lämnat in totalt 81 ton textil till Human Bridge-behållarna som finns utplacerade i kommunen. 81 ton tack för att ni bidrar till en bättre värld!

En del av de insamlade textilerna sorteras av Human Bridge i Sverige. Det som går att återanvändas går till försäljning i second hand-butiker eller till humanitära insatser. Resten återvinns.

Den textil som inte sorteras i Sverige säljs till den internationella sorteringsindustrin. Allt överskott vid försäljningen går till biståndsinsatser. I den internationella sorteringen delas materialet in i olika klasser och det som inte är i skick att återanvändas går till olika former av återvinning.

Oavsett om det du har lämnat in återanvänds eller återvinns är du med och bidrar till en bättre miljö och att någon annan får nytta av textilerna.

På Human Bridges hemsida kan du se hur mycket vatten och koldioxid som just det du lämnar in sparar. Till exempel kräver produktionen av ett par nya jeans 22 000 liter vatten. Det är lika mycket vatten som 157 badkar.

Human Briges vattenräknarelänk till annan webbplats

Textilinsamling i Upplands Väsby kommun


Plats

Kilo

Smedby återvinningscentral

65572

Smedby container

5341

Ardennergatan 97

2538

Ardennergatan 13

1701

Återvinningsstationen vid Sandavägen

1238

Återvinningsstationen vid Frejavägen

918

Återvinningsstationen vid Smedsgärdshallen

888

Återvinningsstationen vid Anevägen

845

Återvinningsstationen vid Älvhagsvägen

816

Återvinningsstationen vid Stallgatan

791

Återvinningsstationen vid Harvavägen

413

Totalt:

81061 kg

Senast uppdaterad: 16 juli 2018