• Startsida
  • / Tyck till om tryggheten i Väsby

Tyck till om tryggheten i Väsby

Nu ges möjlighet för dig som bor eller jobbar i Väsby att besvara en enkät om tryggheten i Väsby. Upplands Väsby kommun och polismyndigheten arbetar tillsammans för att minska brottslighet och öka trygghet. Vilka åtgärder tycker du att kommun och polis bör prioritera?

Upplands Väsby kommun och polisen tecknar regelbundna samverkansöverkommelser för att utveckla och stärka samarbetet samt samordna resurser. Just nu pågår ett arbete med att ta fram kommunens lägesbild som kommer att ligga till grund för den överenskommelse som börjar gälla från 2019.

Vilka åtgärder tycker du att kommun och polis bör prioritera? Gör din röst hörd och bidra till lägesbilden genom att besvara en kort enkät. Alla som besvarar enkäten har möjlighet att vara med i utlottningen av biobiljetter.

Besvara enkät om trygghet

Information om kommunens brottsförebyggande arbete

Senast uppdaterad: 26 juni 2018