• Startsida
  • / Väsby har många lärare med högskoleexamen

Väsby har många lärare med högskoleexamen

Enligt Skoverkets senaste statistik om andel behöriga lärare minskar skillnaden mellan riksnivån och Väsby. I vissa delar som exempelvis det kommunala gymnasiet, VNG, ligger Väsby i topp jämfört med hela Stockholms län.

Lärare och elever på Väsby Nya Gymnasium (VNG)

Lärare och elever på Väsby Nya Gymnasium (VNG)

Med alla huvudmännen inkluderade hamnar gymnasiet på 80,1% andel lärare med högskoleexamen, jämfört med Stockholm 79,8%. Det kommunala gymnasiet hamnar på 3e plats med 91,7% andel behöriga lärare, jämfört med alla stockholmskommuner.

För grundskolorna finns det vissa skillnader:

  • Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen (heltidstjänster) har ökat sedan läsår 2016/2017 hos både kommunala och enskilda huvudmän. Andelen har ökat med 4 procentenheter hos kommunal huvudman och drygt en procentenhet hos enskild huvudman sedan läsår 2016/2017.

  • Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen i Upplands Väsby som helhet ligger på 74,7 % och är således lägre än rikssnittet som ligger på 81,3 %. Mellan läsåren har andelen dock sjunkit något på riksnivå medan andelen har ökat aningen i Upplands Väsby.

  • Bollstanäs skola är skolenheten med högst andel lärare med pedagogisk högskolexamen (95%).

  • Andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen har sjunkit på Breddenskolan, Frestaskolan, Grimsta skola, Söderviksskolan samt Vittra Väsby. På övriga skolenheter har andelen ökat.

  • Resursskolan Magneten och Väsby skola är de skolenheter där andelen lärare med pedagogisk högskoleexamen ökat mest mellan läsåren. Ökningen ligger på 17 respektive 18 procentenheter.

  • I Upplands Väsby som helhet har antalet elever per lärare sjunkit under läsår 2017/2018 sedan läsåret innan. Nu har Väsby 12,9 elever per heltidsanställd lärare.

  • Rikssnittet ligger på 12,1 elever per heltidsanställd lärare och har legat på i princip samma nivå sedan föregående läsår.

All statistik finns tillgänglig på Skolverket:
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2018/stora-skillnader-i-lararbehorighet-mellan-kommuner-1.268091länk till annan webbplats 

Senast uppdaterad: 23 mars 2018