• Startsida
  • / I Upplands Väsby kan du rösta i det finska presidentvalet den 18-20 januari

I Upplands Väsby kan du rösta i det finska presidentvalet den 18-20 januari

Den 18-20 januari kan du förhandsrösta i det finska presidentvalet. Vallokalen i Upplands Väsby är den enda i norra Stockholms län.

Bild

På Björkvallavägen 10 (baksidan) hos Upplands Väsby Finska Förening är det öppet för förhandsröstning den 18 – 20 januari klockan 12-18 i det första valet i det finska presidentvalet 2018. Varje finsk medborgare som fyllt 18 år är röstberättigad oberoende av bostadsort.

Vid röstningsstället ska en giltig legitimation visas upp. Det lönar sig att ta med meddelandet om rösträtt, men det går också att rösta utan det.

Presidentvalet förrättas i Finland söndagen den 28 januari. Om någon av kandidaterna får mer än hälften av de avgivna rösterna redan vid det första valet, blir han eller hon vald till president. Om så inte sker, ska ett andra val förrättas i Finland den 11 februari mellan de två kandidater som fått flest röster. I Upplands Väsby kan man förtidsrösta i samma lokaler på Björkvallavägen 10 den 1 – 3 februari klockan 12-18.

Mer information:

Upplands Väsbyssä voi äänestää Suomen presidentinvaalissa 18.20 tammikuuta

Osoitteessa Björkvallavägen 10 (talon takana) Upplands Väsbyn Suomi Seuran tiloissa voi ennakkoäänestää 18.–20. Tammikuuta kello 12-18 presidentinvaalien 2018 ensimmäisellä kierroksella. Vaalihuoneisto on ainoa Tukholman läänin pohjoispuolella. Äänioikeutettuja ovat asuinpaikasta riippumatta kaikki Suomen kansalaiset, jotka täyttävät 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä.

Äänestyspaikalla on esitettävä voimassaoleva henkilöllisyystodistus. Ilmoitus äänioikeudesta on hyvä ottaa mukaan, mutta ilman sitäkin voi äänestää.

Presidentinvaali toimitetaan Suomessa sunnuntaina 28. tammikuuta. Mikäli joku ehdokkaista saa jo ensimmäisessä vaalissa yli puolet annetuista äänistä, hän tulee valituksi presidentiksi. Jos näin ei käy, toimitetaan toinen vaali kahden ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken 11. Helmikuuta Suomessa. Upplands Väsbyssä voi ennakkoäänestää samoissa tiloissa Björkvallavägen 10:ssä 1.–3. Helmikuuta kello 12-18.

Lisätietoja:

Senast uppdaterad: 11 januari 2018