19 oktober kl. 16.30 - 19.30

Mobila återvinningscentralen - Runby

Blå lastbil med texten "På väg för en bättre miljö. Vi hämtar ditt farliga avfall. Läs mer på sorab.se" på lastbilens sida.

Välkommen till den mobila återvinningscentralen när den kommer till Runby! Den parkerar på återvinningsstationen vid Bromsbodavägen.

Till den mobila återvinningscentralen kan du lämna farligt avfall och i princip allt som du kan lämna vid en vanlig återvinningscentral.

Återvinningscentraler

Information
Arrangör: SÖRAB och Kretsloppsenheten
Tid: 19 oktober kl. 16.30 - 19.30
Kontaktuppgifter: SÖRAB och Kretsloppsenheten