Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Grundsärskolan

För barn med utvecklingsstörning finns grundsärskolan som ett alternativ till grundskolan. Grundsärskolan består av nio årskurser.

Grundsärskolan omfattar utbildning i ämnen eller inom ämnesområden, eller en kombination av dessa. Utbildningen kan också omfatta ämnen enligt grundskolans kursplaner.

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen.

Läroplan

Grundsärskolan följer Läroplan för grundsärskolan 2011,  Lgrsä 11  länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Upplands Väsby kommuns grundsärskola har sina lokaler i Runby skola.

Organisation

Vår organisation består av fyra basgrupper.
Vi har två arbetslag, Svalan och Storspoven.

Arbetslagen består av specialpedagoger, speciallärare, elevassistenter och fritidspersonal som även arbetar i skolan.

Undervisning i hemkunskap, idrott, musik och slöjd bedrivs av lärare från grundskolan.

I anslutning till skolan finns fritidshemmet Svalan, för elever från 7-12 år. För elever från 13 år ordnar LSS fritidsverksamhet i närheten av skolan.

Miljö

Till grundsärskolan kommer elever från hela kommunen.

I skolans närhet finns skog, strövområden, lekplatser och kollektiva kommunikationer.

Sidansvarig: Gabriella Brundin
Senast uppdaterad 07 december 2016
Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besöksadress: Dragonvägen 86 • Telefonnummer: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster